Sue Ryder je česká nezisková organizace, která od roku 1998 pomáhá seniorům a jejich blízkým ve chvíli, kdy stáří začíná přinášet starosti. Péče je založená na individuálním přístupu a na principu péče zaměřené na člověka. Je také průkopníkem v zavádění paliativní péče do domovů pro seniory. Jaké služby poskytujeme?

Snažíme se také navrhovat změny v legislativě, které povedou ke kvalitnější péči o seniory v naší zemi. Sdílíme zkušenosti se studenty, dalšími organizacemi a profesionály. Usiluje o to, aby v ČR mohl každý důstojně zestárnout. Pomáhat seniorům a jejich blízkým můžeme jen díky podpoře dárců.

unnamed

Děkujeme za to, že jste s námi.

www.sue-ryder.cz
www.neztratitsevestari.cz