Síla dámského kruhu

Lucie Simonová je psycholožka. Pečuje o psychickou pohodu klientů Sue Ryder, ale také o jejich blízké. Její zálibou byly vždy skupiny – terapeutické, svépomocné, doléčovací nebo výcvikové. V letošním náročném roce se jí splnil sen a založila svoji vlastní.

„Již nějakou dobu se s klientkami Sue Ryder scházíme v rámci čistě dámské skupiny. Podívejte se na fotografie. Dámy ji samy nazvaly „Čas a doba“. Vždy máme připravené nějaké téma a hovoříme o něm zejména z hlediska našich pocitů a emocí. Dopředu není nikdy jasné, jak se které setkání bude odvíjet.“

„V létě letošního složitého roku, kdy na klienty doléhá stále se opakující omezení návštěv a kontaktů s jejich blízkými, jsme zvolily téma „Přátelství“. Pro mě trochu nečekaně začaly dámy hovořit zejména o přátelstvích, která navázaly tady, v Sue Ryderu. Velmi dojemně hovořily o tom, jak do domova pro seniory přicházely s obavami. Měly s představou, že někde je nutné dožít, ale moc od dalšího života již neočekávaly. Nepředpokládaly, že by si to i „užily“ a již vůbec ne, že by zde navazovaly nové vztahy. V krásné shodě se vyznávaly z radosti nad novými a nečekanými přátelstvími, které jejich život naplňují a přispívají k tomu, že si své životy užívají. Vyjadřovaly si vděčnost za vzájemnou naplňující pospolitost, díky které nejsou samy a izolováné. A já jsem dámám vděčná za jejich moudrost, jejíž střípky se mnou sdílejí."  

Lucie Simonová, psycholožka Sue Ryder

Tyto příběhy můžeme psát díky našim dárcům a podporovatelům. Díky nim můžeme pečovat nejen o tělo,
ale také o duši a psychickou pohodu klientů Sue Ryder. Přidejte se, prosím, k nám. 

Tlačítko_darujte