Důstojně až do poslední minuty

"Já se nebojím smrti. Jen chci odejít v klidu tam, kde to znám.“

paní Milena (99 let), bývalá klientka Sue Ryder, která odešla tak, jak si přála. 

Žít důstojný život až do posledního vydechnutí. Neurychlovat umírání, ale ani ho neoddalovat za každou cenu. Umět pracovat s nemocí, když už není naděje na uzdravení. O tom je paliativní přístup. Ten ale není běžnou součástí pobytových služeb pro seniory. Bez něj končí staří lidé znovu a znovu v nemocnici, kde často umírají. Sami, v cizím prostředí, bez svých blízkých.

Pojďme to společně změnit! Pomozte, prosím, udržet a dál rozvíjet paliativní přístup. Darujte naději na dobrý konec konkrétním starým lidem v Sue Ryder. Spolu se postaráme také o to, aby se paliativní přístup šířil dál - do dalších domovů pro seniory, v celé ČR.
Děkujeme Vám z celého srdce. ❤️

Z celého srdce děkujeme za Vaši podporu.

Kristýna Kadlecová, manažerka domova pro seniory Sue Ryder

„Dříve jsme se báli, že klient zemře přímo v domově. Díky paliativní péči máme teď vetší strach, aby nezemřel sám v nemocnici, a děláme pro to všechno“

Kristýna Kadlecová, manažerka domova pro seniory Sue Ryder
Kristýna Kadlecová, manažerka domova pro seniory Sue Ryder

 "V roce 2021 jsem se bohužel rozloučila s tatínkem. V Sue Ryder jsem ale poznala, na jak vysoké úrovni může být poskytována paliativní péče."

Katka Perglová Vaňková, pravidelná dárkyně
8 z 10
8 z 10 seniorů si přeje zemřít tam, kde jsou doma
60 000 seniorů v ČR žije v pobytových službách pro seniory
60 000 seniorů v ČR žije v pobytových službách pro seniory 40 % z nich umírá ve zdravotnických zařízeních
Za 8 let z 64 % na 18 %
Za 8 let z 64 % na 18 % pokles úmrtí klientů Sue Ryder v nemocnici
Jiskra naděje
Jiskra naděje zavedený paliativní přístup
30 dalších organizací
30 dalších organizací inspirujeme a vzděláváme

„Pocit bezpečí a pocit domova má řada klientů spojený s tím, že chtějí mít jistotu, že se už nebudou muset znovu stěhovat. Někdy to řeknou úplně otevřeně: Pane řediteli, slibte mi, že i kdyby se se mnou dělo cokoliv, už mě odsud nepošlete pryč. Třeba do nemocnice.“

Aktuality

Všechny aktuality
Všechny galerie