Nadějné poselství pro náš svět

Eržika Frinková je kaplankou v Sue Ryder. Z podstaty její profese jí často náleží duchovní péče o klienty, kteří jsou na konci cesty svých dní. Proto se jejich pohled na svět i na současnou situaci liší od toho našeho. My máme před sebou snad ještě mnoho let. Oni už tento čas nemají.

„Ve vyprávěních klientů Sue Ryder často slyším příběhy z dětství, ovlivněné záškrtem a obrnou. Mnoho rodin zažilo španělskou chřipku, která sužovala svět 2 roky. Očkování na tyto bakteriální a virové infekce, které se objevovaly v epidemiích, nebylo. Neexistovala dnes běžně dostupná antibiotika. To vše je mimořádná vymoženost doby po 2. světové válce. Každé takové onemocnění bylo proto sázkou do slepé loterie. Nikdo nevěděl, zda u něj zvítězí život či smrt. Onemocnění COVID 19 tedy není tím nejhorším, co klienty Sue Ryder mohlo potkat a na rozdíl od nás je nevyvádí z míry.“

Vnímám, že daleko horší než COVID 19 je pro ně sociální izolace. Někteří z nich by raději podstoupili riziko nakažení jenom proto, aby se setkali se svou rodinou. Proto jsou klientům v paliativní péči a klientům s omezenou svéprávností mimořádně povolené rodinné návštěvy. Platí to však jen pro velmi omezenou skupinu klientů.“

Vnímám jejich velkou touhu být v těsném kontaktu se svými blízkými. Vyvažujeme to komunikací přes moderní technologie, ale to bohužel nenahradí fyzický kontakt.“   

Vnímám, že klienti i zaměstnanci přemýšlejí víc o svém životě, o své konečnosti a o tom, jaký to všechno má či nemá smysl. A v tomto čase plném otřesů a nejistoty hledají opěrné a stabilní body.  Proto jsem uvítala vstřícnost od vedení Sue Ryder, které mně a psycholožce Lucii Simonové dočasně navýšilo pracovní úvazek, abychom mohly s těmito lidmi trávit více času a společně přemýšlet nad jejich dotazy.“

„To, o čem píši, je smutné téma, Ale je to vlastně neuvěřitelně kladná zpráva o stavu našich seniorů a nadějné poselství pro náš svět. Totiž že jsme jako lidé vzájemně na sebe nezapomněli, že pečujeme a strachujeme se více o své blízké, nežli o sebe a že lidská blízkost má stále větší váhu než ta digitální.“

Eržika Frinková, kaplanka Sue Ryder

Tyto příběhy můžeme psát díky našim dárcům a podporovatelům. Díky nim můžeme pečovat nejen o tělo,
ale také o duši a psychickou pohodu klientů Sue Ryder. Přidejte se, prosím, k nám.

Tlačítko_darujte