Paliativní péči Sue Ryder dělá, ale také učí

„Dříve jsme se báli, že nám klient zemře přímo v domově. Dnes jsme zkušení v paliativní péči a máme větší strach z toho, aby klient nezemřel sám v nemocnici, a děláme pro to maximum,“ říká Kristýna Kadlecová, vedoucí domova pro seniory. Díky Vám, dárcům, tuto péči Sue Ryder umí, je ale také oblíbeným cílem stáží kolegů z domovů pro seniory z celé ČR.

Tým domova pro seniory Sue Ryder poskytuje od roku 2013 paliativní péči, která zvyšuje kvalitu života našich klientů a jejich rodin v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Díky ní dokážeme naše klienty doprovodit až do úplného konce jejich života. Paliativní péči sami poskytujeme a zároveň máme tu čest přijímat na stáže kolegy z dalších organizací. V dubnu to byl například tým Sociálních služeb města Kroměříž.

 Jak taková stáž vlastně vypadá? 

"Jedná se o celodenní setkání, které je především o sdílení zkušeností. Členové multidisciplinárního týmu Sue Ryder předávají informace o systému péče – o kompetencích jednotlivých profesí, o dokumentaci, komunikaci s rodinou, fungování multidisciplinárního týmu, práci psycholožky a kaplanky, zapojení rehabilitace, o spolupráci s lékařem, mobilním hospicem a nemocnicemi, o pozůstalostní péči atd. Druhou část programu pak věnujeme kazuistice konkrétního klienta. Ta dokresluje, jak vypadá zahájení paliativní péče, její průběh a konec, kdy se uzavírá poslední kapitola života klienta,“ vysvětluje Kristýna.

Paliativní péče Sue Ryder v roce 2021
  • 21 klientů v paliativní péči
  • 13 klientů, kteří zemřeli v domově pro seniory Sue Ryder
  • 300 hodin podpory a doprovázení rodinných příslušníků klientů v paliativní péči
  • Vydání karet paliativního přístupu pro odbornou veřejnost na webu

Sue Ryder je partnerem Abakusu, nadačního fondu zakladatelů Avastu, v programu Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory. Běží již 2. rokem a do projektu se zapojilo 15 domovů pro seniory z celé ČR. Některé z nich, ale často i další domovy, které se také snaží o zavedení paliativního přístupu, oslovují tým domova pro seniory Sue Ryder s žádostí o stáž na téma paliativní péče.

"V letošním roce jsme zatím uspořádali dvě stáže a další 3 plánujeme ještě letos zrealizovat. Jsme rádi, že se paliativní péče v pobytových službách pro seniory rozšiřuje a držíme pěsti všem odvážným, kteří se na tuto nelehkou cestu vydají. Má to smysl!“, doplňuje Kristýna Kadlecová.

Tlačítko_podpora