V Sue Ryder se snažíme zlepšit kvalitu dlouhodobé péče o seniory v celé ČR. Philip Morris International má zase rád dlouhodobou spolupráci a systematickou pomoc, která má hlavu a patu. O bězích na dlouhé tratě, o významu vzdělávání‍ a cestě k lídrovství si povídají Denisa Sýkorová, External Affairs Executive Philip Morris ČR, a Kristýna Kadlecová, vedoucí domova pro seniory Sue Ryder.  

Denisa: „Sue Ryder podporujeme už 17 let. Ve vašem pojetí má totiž “seniorství” budoucnost. Neustále posunujete péči o seniory dál. Přistupujete ke starým lidem individuálně. Svůj model a filozofii rozšiřujete do ostatních domovů pro seniory. Medicína dnes umí život prodloužit, vy ale apelujete na kvalitu života. Jste komplexní a děláte to hodně dlouho. To se nám líbí!“

Denisa Sýkorová Philip Morris

Kristýna: „Děkujeme. A nám se zase líbí mít s vámi tak dlouhý „poměr“ J. Philip Morris nám dává trochu jistoty v jinak dost nejistém životě neziskovky. Vědomí, že tak velký balíček, jako je vzdělávání a péče o zaměstnance, finančně zajistíte, je obrovská úleva a pomoc. I díky Vám můžeme pomáhat seniorům na tak vysoké úrovni.“

Denisa: „Musím říct, že Philip Morris má pomáhání opravdu v DNA. Jsme na trhu 30 let a náš sociální program trvá stejně dlouho. Dát ale náhodně vybrané neziskovce dar, ať si s ním udělá, co chce – to není naše cesta. Zaměřujeme se na dlouhodobou podporu organizací, které plní mezery v oblasti sociálního působení státu. To, co stát nefinancuje. Témata, kterým se věnuje málo skupin nebo nejsou tolik “atraktivní...

V těchto zapomenutých vodách cílíme hlavně na vzdělávání, protože můžeme zasáhnout širokou cílovou skupinu, oblasti i témata. Neustále se vzdělávající organizace i jednotlivci totiž získávají velkou konkurenční výhodu na trhu, která je nastartuje. Nebo jim pomůže přežít i hodně těžké časy.“

Kristýna: "To máte pravdu. Schopnost neustrnout je důležitá pro nás pro všechny, zvlášť v dnešní době. Už před lety jsme veřejně deklarovali, že se nikdy nepřestaneme učit a zvyšovat nastavené laťky. Stále zlepšujeme péči a zvyšujeme kvalitu života našich klientů a jejich rodin. Naše filozofie je „péče zaměřená na člověka“. Kombinujeme paliativní přístup s prvky psychobiografického modelu péče. Známe a plníme potřeby lidí, o které se staráme – ty základní fyziologické, ale taky potřebu seberealizace, úcty, sounáležitosti, bezpečí...

Naši klienti díky takto komplexnímu přístupu opravdu plnohodnotně prožívají chvíle, které jim zbývají. Těší se z každodenních maličkostí, navazují nová přátelství a také bilancují svůj život.

Takový přístup ale vyžaduje vzdělávání členů pečujícího týmů v každé z těchto oblastí. A to si i díky vám můžeme v posledních letech dovolit."

Denisa: "V tomto nám hodně otevřel oči covid. Nově cílíme podporu i na péči o pečující. Tyká se to i Sue Ryder. Víme, jak je tato práce fyzicky i psychicky namáhavá - přitom není dostatečně finančně hodnocená, nemá tak velký status ve společnosti. A to jsou přesně ty mezery v systému.

My potřebujeme víc lidí, jako jste vy. Nám se děkuje za peníze, které dáváme, ale ti hlavní jste tady vy. Vy se o ty seniory staráte a zároveň pečujete o pečující tým. Věříme, že když budeme podporovat péči a vzdělávaní vašich zaměstnanců, bude to velký motivační faktor, aby ti lidé u vás zůstali pracovat co nejdéle."

Kristýna: "To je osvícený přístup, protože, co si budeme povídat - fluktuace je v našem oboru veliká. Já na svých kolezích v domově pro seniory vidím, že absolvováním kurzů získávají sebedůvěru a jistotu v poskytování péče. Zároveň ty získané znalosti a dovednosti předávají dál - studentům oborů ošetřovatelství, lékařství, sociální práce, fyzioterapie atd. Stále častěji reagujeme na zájem o stáže, odborné praxe nebo exkurze od jednotlivců i organizací."

Denisa: "Já také pevně doufám, že podobných zařízení bude díky vám jednou víc, a my budeme v klidu. Naše děti budou vědět, že je o nás dobře postaráno, a budou se v pohodě věnovat svojí produktivní práci. "

Kristýna: "To zní hezky. Jen se ještě vrátím k tomu, co jste říkala předtím – že u nás lidé zůstanou déle. Ona má tahle mince i druhou stranu. Kolegové se díky vzdělávání stávají lídry ve svých oborech. Většina členů multidisciplinárního týmu Sue Ryder je také lektory kurzů pro odbornou i laickou veřejnost. Aktivně se účastní kongresů a konferencí na různá témata. Pořádají workshopy a školení.

Otázka je, jestli díky vzdělávání u nás naši zaměstnanci zůstanou déle, nebo odborně tak vyrostou, že půjdou dál. Ale i tím společně přispíváme ke kultivaci celého systému péče o seniory v ČR. Dobrá praxe Sue Ryder se šíří dál. Takže i ty odchody jsou vlastně v pořádku."

Kristýna Kadlecová vedoucí domova pro seniory Sue Ryder

Denisa: "A tady Vám nabídnu ještě jeden úhel pohledu. Philip Morris má velice propracovaný systém vzdělávání pro své zaměstnance. Od soft-skills až po náročná technická školení, která zvyšují kvalifikaci lidí a přinášejí jim možnost posunout se v kariéře - mezi odděleními i mezinárodně. A jsou tu další možnosti - setkávání s psychology nad tématy, které nás všechny v poslední době trápí (třeba jak zvládnout stres z války, živelních pohrom atd). Když začal covid, přidali jsme webináře o tom, koho podporujeme a jak se můžou naši zaměstnanci zapojit. Chtěli pomáhat a nevěděli, jak.

Zkrátka a dobře -   jsem tady už 19 let, protože ty možnosti ve Philip Morris jsou skvělé. Ale občas to lidé v celé šířce pochopí, až když od nás odejdou. Třeba se teď ohlížejí za Sue Ryder i vaši bývalí zaměstnanci."

Kristýna:

I vy můžete změnit osudy konkrétních starých lidí. Přidejte se k nám, prosím.

  Tlačítko_podpora