Potvrzení o daru umožňuje našim dárcům, fyzickým osobám (včetně zaměstnanců) a právnickým osobám, odečíst hodnotu daru od daňového základu. Stále lze snížit daň z příjmů o 30 % základu daně u fyzických i právnických osob. Potvrzení o darech za celý kalendářní rok posíláme dárcům na konci ledna následujícího roku e-mailem. Pokud potřebujete potvrzení dříve, napište nám.

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze nyní odečíst nejvýše 30 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, kterým daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně 1 x ročně, nejpozději do poloviny února, a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Firmy

V případě firemního daru nás pro vystavení darovací smlouvy nebo potvrzení o daru, prosím, kontaktujte emailem: 4onxRWajfsBFRYUS%nrf8i8_~5pJ. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně.