Potvrzení o daru umožňuje zaměstnancům i podnikatelům odečíst si hodnotu daru od daňového základu. Potvrzení o darech za celý kalendářní rok zasíláme dárcům standardně začátkem ledna následujícího roku e-mailem. Pokud si přejete dostat potvrzení dříve, napište nám a my Vám jej zašleme obratem.

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (tj. kalendářní rok) přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Firmy

V případě firemního daru nás pro vystavení darovací smlouvy nebo potvrzení o daru  prosím kontaktujte emailem na adresu chwDV1.4~.uk1YUS%nrf8i8_~5pJ. Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.