Přehrát video

Denně se na nás obrátí desítky seniorů s prosbou o pomoc

Přehrát video

Tyto počty se každý den zvyšují!

Přehrát video

Darujte pravidelně, aby radu a pomoc dostal úplně každý

Kolikrát v životě jste své babičce, dědečkovi nebo svým rodičům radili s nastavením mobilního telefonu nebo jim pomáhali objednat se k lékaři?

Pro nás jsou to banální věci, oni prožívají těžký boj a pocit bezmoci. A teď si představte, že se má starý člověk vyznat v bludišti zdravotních a sociálních služeb a hledat řešení, když ho potká nemoc nebo úraz. V takových krizových momentech se na Sue Ryder obracejí senioři - rodiče a jejich děti, obě generace často v seniorském věku.

Prosím darujte, ať tito lidé dostanou pomoc a radu včas. Bez ztráty své důstojnosti.
Děkujeme za Vaše štědré srdce ♥
500 Kč měsíčně 2 hodiny poradenství pro seniory a jejich blízké
250 Kč měsíčně 1 hodina ergoterapie - zahrádkářem na vozíčku
1000 Kč měsíčně 4 hodiny rehabilitace pro nejkřehčí seniory
700 Kč měsíčně 2 hodiny paliativní péče - důstojného odcházení

Chci podpořit péči o seniory jinou částkou

Dar můžete zaslat také přímo na účet

Zkopírovat číslo účtu

Přidejte se k nám a staňte přítelem Sue Ryder. Budete pomáhat nejen konkrétním starým lidem ve chvíli, kdy jim stáří začíná přinášet starosti. Svou podporou se také přihlásíte k myšlence, že žádný člověk v Česku nesmí zůstat na stáří sám a má žít důstojně až do konce.

Děkuji Vám. 

Matěj Lejsal, ředitel Sue Ryder
Matej_podpis_small

Proč darovat?

Marie, Plzeň - klientka poradenské linky Sue Ryder

„Používám internetovou adresu, ale nevím, jak takto vyhledat pomoc v mém stavu. Bohužel i mé schopnosti nejsou v 81 letech dostatečné. Jsem Vám vděčná, že jste mi odpověděli a poslali informace i kontakty. Málokdo by se vůbec zabýval mou prosbou o pomoc."

Marie, Plzeň - klientka poradenské linky Sue Ryder
Marie, Plzeň - klientka poradenské linky Sue Ryder

"Zažil jsem to na vlastní kůži, když dostal táta mrtvici. Strach, bezmoc a zmatek, co dělat dál. Chci, aby lidé nemuseli zažívat to samé a měli v takové chvíli zkušeného průvodce."

Ota Kulhánek, pravidelný dárce
36 seniorů nebo jejich blízkých
36 seniorů nebo jejich blízkých u nás hledá každý den pomoc a radu.
Váš dar má sílu změnit osudy
Váš dar má sílu změnit osudy seniorů a jejich rodin.
Společně zajistíme pomoc
Společně zajistíme pomoc v celé ČR.
Řídíte to Vy!
Řídíte to Vy! Výše i délka darování je na Vás.

Naši pravidelní dárci nejčastěji přispívají částkou 200, 300 nebo 500 Kč měsíčně formou trvalého příkazu. Jsme s nimi v pravidelném kontaktu a posíláme jim zprávy o tom, jak jejich dary pomáhají. Každý rok dostávají potvrzení o daru, které snižuje jejich daňový základ

Příběhy pomoci

Lenka, sociální pracovnice

"To, co starým lidem nebo jejich blízkým, kteří o ně pečují, chybí, je podpora a pocit, že v tom nejsou sami. Chybí i praktické informace, kde najdou pomoc, jak poznat kvalitní zařízení, jak vyřídit věci ohledně důchodu, příspěvku na péči, opatrovnictví, jak jednat s člověkem, který trpí demencí, jak mluvit s umírajícím o smrti, jak se dobře rozloučit a projít dobou úmrtí. Chybí informace pro rozhodnutí, zda se o seniora zvládne rodina postarat doma a pokud se doma starají, tak jak to udělat a zároveň si přitom udržet psychické i fyzické zdraví a pohodu v rodině.

Ve všech těchto otázkách radíme a pomáháme. Bezplatně a komukoliv, kdo se na Sue Ryder obrátí s prosbou o pomoc.
Přidáte se k nám?

Lenka, sociální pracovnice

Pravidelnost je dar

„Proč Sue Ryder? Jako dobrovolník jsem zažila, že tady starý člověk neztrácí důstojnost. Ať se děje cokoliv. Proto jsem se rozhodla darovat pravidelně a dnes to je pro mě životní návyk, jako každý den zdravě snídat. Díky mému příspěvku se má někdo líp, ale i já díky podporování cítím vděčnost, že si mohu dovolit každý měsíc pomáhat. Navíc přispívat třeba i drobnou částkou se dá v každém období života. I v tom, kdy podporu potřebujete také. S pokorou jsem podporovala Sue Ryder v době rodičovské dovolené a i teď, když potřebuji investovat do svého začínajícího podnikání, stále pomáhám. Věřím totiž, že všechno je koloběh.“ Katka Dušková

Dává Vám to také smysl?
Staňte se i Vy pravidelným dárcem.

Pravidelnost je dar

Příběh paní Marie (95 let)

Paní Marii už měsíce ubývají síly, proto je klientkou paliativní péče. Ona i řada našich dalších seniorů v Sue Ryder trpí nevyléčitelným onemocněním v pokročilém stádiu. Proto potřebuje paliativní péči, která se zaměřuje na zvládání bolestí, dušnost a jiné tělesné a duševní útrapy. Hlavní je zachovat kvalitu jejího života až do úplného konce. A tam, na konci, mají lidé různá přání. Někdy se jako naléhavá ukáže potřeba navštívit nějakého člověka nebo místo. Proto jsme se 5. února vypravili s paní Marií na výlet, aby naposledy spatřila Polabskou nížinu, viděla svůj rodný dům a milovanou horu Říp. Splnit poslední přání našich klientů - i to je důstojná péče podle Sue Ryder.

Příběh paní Marie (95 let)